ГРАФИТИТЕ

“О, СТЕНИ, НОСИТЕ ТОЛКОВА ДОСАДНИ НАДПИСИ, ЧЕ СЕ ЧУДЯ КАК ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ РУХНАЛИ В РУИНИ!”
/надпис от базиликата в Помпей/

По времето, за което говорим, хартията и вестниците не били изобретени. Нямало, естествено, радио, телевизия и интернет. За тези, които искали да споделят нещо с останалите, така че то да бъде научено от възможно най-много хора, най-лесно било просто да използват стените на частните или обществените сгради. Някои драскали от скука, други пишели преидзборни надписи и обяви. В бардаците и кръчмите, където отсядали хора всякакви, обикновено срещаме ценоразписи на предлаганото, както и не особено прилични надписи на подпийнали и недоволни или доволни клиенти. Тъй като древните римляни се увличали от политика, и то не само мъжете, но и доста от жените, много от надписите представляват политическа агитация в полза на някой кандидат – политик. По улиците пишели обяви за предстоящи гладиаторски игри, разпродажби или имоти, давани под наем. Нещастни влюбени изливали душата си, съседи се обиждали взаимно, жени проклинали любовниците си… Четейки надписите на древните римляни, човек изведнъж разбира, че те не са били по-различни от нас; че са се вълнували от същите неща, от които се вълнуваме и днес; че са изпитвали всички онези чувства, на които сме способни и ние… Почти всички от надписите, които показваме тук, са графити, запазили се в града, погребан от вулкана Везувий – Помпей. Вероятно не само помпейци са били любители на графитите, но поради злощастната съдба на града, сега четем именно техните графити и се опитваме чрез написаното някога от най-различни ръце да да дорисуваме образа обикновенния римлянин…

themes-image008

* *hospitium hic lokatur triclinium cum tribus lectis et comm
Къща за гости. Тук се дава под наем триклиниум с три легла и удобства
/надпис от Помпей/

* Инсулата на Арий Полий, собственост на Гней Алей Нигидий Май можете да наемете от първи юли. На първия етаж има магазини, по-нагоре – складове, висококачествени стаи и къща. Този, който иска да наеме тази собственост, нека се обади на Прим, робът на Гней Алей Нигидий Май.
/надпис на частен дом в Помпей/

* Медна съдина липсва от магазина ми. На този, който ми я върне, ще бъдат дадени 65 сестерции. Двадесет повече ще бъдат дадени за информация, която ще доведе до залавянето на крадеца.
/улица в Помпей/

* Invicte castres habeas propiteos deos tvos tresit e et qui leges calos Edone valeat qui legerit Edone dicit assibus hic bibitur dipundium si dederis meliora bibes quartus si dederis vina falerna bib calos casteris
Непобедим войнико, трижди да те благословят боговете и този, който чете това. Хубавата Едона! Да бъде здрав четящия това! Едона казва: Тук се пие за един ас. Ако дадеш два аса, ще пиеш по-добро, ако дадеш четири, ще пиеш Фалернско вино, хубав войнико!
/улица в Помпей/

* Ga Sabinus Statio plurima sal Viator Pompeis pane gustas Nucerae bibes Nuceri…melius
Хиляди поздрави от Гай Сабин към Статий! Пътнико, вкуси помпейски хляб, пий в Нуцерия. Нуцерианското е по-добро.
/надпис от Помпей/

* Duo sodales hic fuerunt et cum diu malum ministrum in omnia haberent nomine Epaphroditum vix tarde eum foras exigerunt consumpserunt persuavissime cum future HS CVS
Двама другари бяхме тука и тъй като прислужващия, на име Епафродит, във всяко отношение беше лош, най-накрая го изгонихме и похарчихме най-приятно 105,5 сестерции, включващо и секс.

* Apelles cubicularius cum Dextro Caesar is) pranderunt hic iucundissime et future simul
Апелес, слугата, и Декстер, /роб/ на Цезар /т. е. на държавата/, вечеряха тук най-приятно и правиха секс заедно.
/в термите на Херкулан/

* Apelles Mus cum fratre Dextro amabiliter futuimus bis binas
Апелес Мус /Мишката/ с брат му Декстер два пъти правиха секс любезно с по две всеки.
/в термите на Херкулан/

* Cenabis bene mi Fabulle apud me paucis si tibi di favent diebus si tecum attuleris bonam atque magnam cenam non sine candida puella et vino et sale et omnibus cachinnis
Ще обядваш добре при мен, мой Фабуле, след няколко дни, ако боговете са благосклонни към теб, ако донесеш добри и обилни блюда, включително /едно/ бяло момиче, и вино, и сол, и всичко /необходимо/ за веселие.
/надпис от Помпей/

* * Restitutus dicit Restituta pone tunicam rogo reddes pilosa connum.
Реститут казва: “Реститута, свали туниката си, моля, и се върни с косматото си котенце.
/таверна в Помпей/

* Caecilium Capell aed drp ovf/ Fufidius Successus Serenum aed drp ovf/ C Numitorium aed ovf/ Serenum Successus Fufidius rogat/ Lucrecium drp ovf
Цецилий Капела – едил! Той е достоен да управлява държавните дела! Гласувайте за него! Серений – едил! Той е достоен да управлява държавните дела! Гласувайте за него! Гай Нумиторий – едил! Гласувайте за него! Серений Фуфидий го препоръчва. Лукрецйи – дуумвир! Той е достоен да управлява държавните дела! Гласувайте за него!
/надпис от Помпей/

За да не пишат твърде много, често в предизборните надписи използвали съкращения:
. OVF = ORO VOS FACIATIS – ДАЙТЕ СВОЯ ГЛАС ЗА /ГЛАСУВАЙТЕ ЗА

/ DRP = DGNUS REI PUBLICAE – ДОСТОЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЛА /ДА УПРАВЛЯВА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЛА/

* C Cuspium Pansa aed/ Saturninus cum discentes rogat.
Гай Куспий Панза – едил! Препоръчват го Сатурнин и неговите ученици.
/надпис от Помпей/

* C Cuspiam Pansam aed aurifices universi rog.
Гай Куспий Панза – едил! Всички златари го препоръчват!
/надпис от Помпей/

* Puteo….. v….us dec/Pugn Herculanei pro sal….. sarum et Liviae Aug vela epunt Iole sal
В Путеоли на … декември – борби. В Херкулан … за здравето на Цезар и Ливия Августа. Ще има навеси. Йоли ви поздравява.
/от Помпей/

* Glad par XX A Suetti …… tenionis ..t Nigri liberti pugna Puteol XVI XV XIV XIII ka lap venation et athletae …. erunt.
Двадесет двойки гладиатори, собственост на Аул Суетий Антенион и неговия освободен роб Нигер ще се бият в Путеоли на 17, 18, 19 и 20 март. Ще има още лов на диви животни и атлетически състезания.
/от Помпей/

* Pro salute imp Vespasiani Caesaris Augusti liberorumque eius ob dedicationem arae fam gladiat C Allei Nigidi Mai flaminus caesaris augusti pugn Pompeis sine ulla dilatione IIII non ul venatio sparsiones
В чест на император Веспасиан Цезар Август и неговото семейство, по случай освещаването на олтара, гладиаторската трупа на Гней Алий Нигидий Май, фламен на Цезар Август, ще даде игри в Помпей на 4 юли. Лов на диви зверове. Ще има навеси.
/от Помпей/

* A Umbrico a f men Scauro ii vir i d huic decuriones locum monum et HS IN funere et statuam equstr in foro ponendam censuerunt Scaurus pater filio.
На Аул Умбриций Скавър, син на Аул, триба Менения, дуовир на колонията. Декурионите /градския съвет/ гласуваха място за паметник, 2000 сестерции за погребение и да бъде издигната конна статуя на форума. Скавър, баща на сина си.
/от Помпей/

* Abomino pauperos/ quisquis quid gratis rogat fatuus est/ aes det et accipat rem
Да пази господ от бедняци! Който иска нещо без пари е глупак. Нека си плати и тогава му дай!
/от Помпей/

* Nemo est bellus nisi qui amavit mulierum aduelis.
Никой не е хубав, докато не е обичал млада девойка.
/от Помпей/

* Hic habitat felicitas.
Тук обитава щастието.
/от Помпей/

* * Perari fur es
Перарий е крадец!
/от Помпей/

* Samius Cornelio: suspendere.
Самий на Корнелий: Обеси се!
/от Помпей/

* * Evasi effugi spes et fortuna vale.
Избягах, изплъзнах се, надежда и съдба – сбогом!
/от Помпей/

* Ние двамата, скъпи мъже, приятели завинаги, бяхме тук. Ако искаш да знаеш имената ни, те са Гай и Аул.
/кръчма в Помпей/

* Сукцесий, тъкача, обича робинята на ханджията, чието име е Ирис. Тя обаче не го обича. Все още той й се моли да има милост към него. Неговият съперник написа това. /съперникът Север е написал тази част от текста/
Завистнико, защо не хванеш пътя?! Подчини се на по-хубавия и по-красивия мъж, към който се отнасят зле. /отговорът на Сукцесий/
Казах. Написах. Ти обичаш Ирис, но тя не те обича. /отговорът на Север/
/в кръчма в Помпей/

* В Нуцерия търси Новелия Примигения, близо до римската порта, в района на проститутките.
/на улица в Помпей/

* Влюбените приличат на пчелите по това, че живеят меден живот.
/от Помпей/

* Изчуках кръчмарката.
/в кръчма в Помпей/

* Епафра, ти си плешива!
/в базиликата в Помпей/

* Епафра не е добра в игрите с топка.
/в базиликата в Помпей/

* Хие, надявам се хемороидите ти да се протрият по-зле от на всеки друг досега!
/в базиликата в Помпей/

* Пирх към колегата му Хий: Оплаках те, защото чух, че си умрял, така че, сбогом!
/в базиликата в Помпей/

* Филерос е евнух!
/в базиликата в Помпей/

* Мъжът, с когото обядвах, е варварин!
/в базиликата в Помпей/

* Любовта ми диктува какво да пиша и Купидон ми показва пътя, но дано умра, ако боговете пожелаят да живея без тебе!
/в базиликата в Помпей/

* Сара, не си свястна, щом ме заряза!
/в базиликата в Помпей/

* Намокрихме леглото, домакине. Признавам, сбъркахме. Ако искаш да знаеш защо – нямаше нощни гърнета!
/хан в Помпей/

* Секунд пикае тук по три пъти на ден върху стената!
/на стената на клозета пред частен дом в Помпей/

* Лесбиан ти ходиш по нужда и пишеш: “Здравейте всички!”
/кръчма в Помпей/

* Към този, който ходи по нужда тук: Пази се от клетви! Ако пренебрегнеш това, нека твой враг бъде гневния Юпитер!
/до вратата на частен дом в Помпей/

* Всеки, който иска да ходи по нужда на това място, се съветва да се мръдне. Ако не спазиш това предупреждение, ще трябва да платиш глоба. Децата трябва да платят /…не се чете…/ денария. Робите ще бъдат бити по задниците.
/водоразпределителната кула в Херкулан/

* Колко номера използваш, за да мамиш, ханджийо?! Продаваш вода, а сам си пиеш виното!
/дърводелска работилница в Помпей/

* Ако някой не вярва във Венера, нека погледне моята любима!
/в частна къща в Помпей/

* Направих тук 640 крачки напред-назад, десет пъти.
/градина в частна къща в Помпей/

* Публий Комик Реститут стоя вдясно от тук със своя брат.
/на улица в Помпей/

* Забременях от Атемет.
/на улица в Помпей/

* Тук чуках много момичета.
/малка стая, може би публичен дом в Помпей/

* Мете, робиня на Коминия, от Атела, обича Крест. Нека помпейската Венера бъде благосклонна към тях и нека те винаги живеят в съгласие!
/коридора на театъра в Помпей/

* Ако някой седи тук, нека най-напред прочете това: Ако на някой иска секс, да потърси Атис, тя струва 4 сестерции.
/в базиликата в Помпей/

* Антиох живя тук с приятелката си Китера.
/гладиаторските помещения в Помпей/

* Марк обича Спендуза.
/до портата на Везувий в Помпей/

* Целадий, гладиаторът тракиец, който е наслада за всички момичета!
/барака на гладиаторите в Помпей/

* На 20-ти април поръчах да измият клозета. На 7-ми май – превръзка за глава. На 8-ми май – две туники.
/надпис на улица в Помпей/

* Шест! /казва мъжът вляво/
Но ти имаш две, а не три! /казва другият и показва два пръста/
Отивайте си! Махайте се оттук! Няма да се биете! /казва кръчмарят и избутва двамата навън/
/сцена от кръчма в Помпей/

* Кампания, ти загина заедно с нуцерианците в тази победа!
/надпис от Помпей, върху картина, изобразяваща гладиатор с победна палмова клонка/

* Тулий, римски войник.
/карикатура на Нерон в Златния дом, Рим/

* Чужденец.
/политическа карикатура от Помпей/

* Психе
/любовен надпис/

* Това е за мен. /казва единият от мъжете/
Не, за мен. /казва другият/
Който го е поръчал, той ще пие. Океане, ела и пий! /казва жената; Океан е името на известен гладиатор от Помпей/
/сцена от кръчма в Помпей/